Jesteś tutaj: Blog / Wirtualne biuro a karta pobytu

Wirtualne biuro a karta pobytu

Wirtualne biuro a karta pobytu

Karta Pobytu to nic innego jak dokument potwierdzający tożsamość właściciela oraz fakt posiadania przez niego zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE ( Wspólnota Europejska ) lub zezwolenie na osiedlenie się na terytorium RP.  Bardzo często naszymi   klientami są obcokrajowcy przebywający w Polsce, w Sosnowcu.

 Podpisując umowę na wirtualne biuro legitymują się często właśnie   kartą pobytu. Jeżeli chcesz założyć firmę lub spółkę a nawet fundację, a   posiadasz kartę pobytu, możesz podpisać umowę z naszym   wirtualnym biurem  w Sosnowcu. Jeżeli w firmie czy spółce będzie   cały czas się coś działo, nie będzie to martwy biznes bez obrotu to najprawdopodobniej karta pobytu będzie cały czas przedłużana. Nie ma żadnego znaczenia dla władz czy siedzibą spółki jest wirtualne biuro czy jakieś inne biuro. Karta ( jak każdy dokument stwierdzający tożsamość) musi mieć aktualne zdjęcie spełniające te same wymogi, co zdjęcie do dowodu osobistego. Karta pobytu wyrabiana jest przez Urząd Wojewódzki właściwy ze względu na miejsce zamieszkania. Za wydanie karty pobytu pobiera się opłatę w wysokości 50 zł. Najczęściej jednak wiąże się z uzyskaniem zezwolenia, którego wydanie również jest odpłatne ( opłata skarbowa to około 350 zł ). Karta również upoważnia do przekraczania granicy bez każdorazowego pozyskiwania wiz – dlatego jest bardzo ważnym dokumentem. 

Dlatego jeżeli jesteś w naszym kraju z zamiarem założenia swojego biznesu, a posiadasz ważna kartę pobytu, zapraszamy na ul. Wspólna 3 w Sosnowcu w celu rejestracji firmy pod naszym wirtualnym adresem.